Anul 2018, mai bun ca 2017 pentru jandarmii olteni

1
111

Infracţionalitatea stradală sesizată la nivelul judeţului Olt, a înregistrat o scădere cu 32 fapte penale în anul 2018 faţă de 2017, de la 380 la 348 infracţiuni, respectiv cu 8,42 %

Activităţile specifice desfăşurate pentru combaterea faptelor de natură contravenţională, s-au concretizat în aplicarea unui număr de 2.225 sancţiuni comparativ cu 1.851 în 2017 în valoare de 672.500 lei comparativ cu 617.500 lei în 2017 din care 1.708 sunt pentru încălcări ale Legii 61/1991 modificată – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Celelalte acte normative la care au fost constatate contravenţii sunt din diferite domenii: la regimul piscicol – 399, hotărâri ale consiliilor locale – 24, la regimul silvic – 14, protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite – 13, la regimul consumului de tutun – 61, deţinerii a câinilor periculoşi – 2, organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice – 1, alte acte normative -3

Din totalul de 2.225 contravenţii constatate, 1.679 au fost constatate de structurile de ordine publică și 546 constatate de structurile de pază, supraveghere şi intervenţie la conductele magistrale transport produse petroliere aparţinând S.C. CONPET S.A. Ploieşti.

În cursul anului 2018, au fost anulate de instanţă 2 procese-verbale, faţă de 4 în 2017, nefiind anulat din oficiu nici un proces-verbal, ca şi în anul 2017, fiind achitate până în prezent 41 amenzi în valoare de 12.825 lei faţă de 22 în valoare de 4.700 lei în 2017, nefiind înregistrate procese-verbale de contravenţie la care a intervenit prescripţia, la fel ca în anul 2017.

În perioada analizată au fost introduse 79 de bunuri în camera de corpuri delicte, au fost declarate 78 bunuri care au intrat în proprietatea privată a statului şi au fost scoase 85 de bunuri în vederea valorificării/distrugerii în condiţiile legii.

S-au desfăşurat 176 faţă de 199 în 2017 acţiuni pe linia protecţiei şi promovării drepturilor omului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, combaterii violenţei în sport, egalităţii de şanse, protecţiei drepturilor femeilor, copiilor, minorilor aflaţi în dificultate, protecţia victimelor, persoanelor cu dizabilităţi, minorităţi naţionale şi integrarea minorităţii rome, toleranţă şi nediscriminare, prevenirea comportamentelor inumane sau degradante, precum şi măsurile ce trebuie luate în acest sens, cooperarea cu societatea civilă, în special cu organizaţii neguvernamentale.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here