SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI angajează:

0
227

ANUNȚ

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI, com.Schitu, sat Greci, str.Satul Nou, nr.2, jud.OLT, organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmează:

 • DENUMIREA POSTULUI
 • asistent șef, nivel studii PL, secția Psihiatrie I.
 • CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
 • să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • studii: școală sanitară postliceală sau echivalentă, absolvită cu diplomă sau studii postliceale prin echivalare, absolvite cu diplomă, conform HG nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • condiţii de vechime: minimum 5 ani vechime în funcția de asistent medical;
 • deține certificat de grad principal în specialitatea asistent medicină generală.
 • CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
 • Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs – în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării/publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor 08.2018, ora 1400) la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, jud. Olt;
 • Selecţia dosarelor de înscriere – 08.08.2018 – 09.08.2018;
 • Data probei scrise – 17.08.2018;
 • Data probei de interviu – în termen de 4 zile lucrătoare de la data probei scrise.
 • Ora și locul desfășurării probelor – Sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, Satul Nou, nr. 2, com. Schitu, sat Greci, jud. Olt, orele 1000.
 • MENŢIUNI

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obține de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, telefon 0249482388, persoană de contact Marinescu Dănuț.”

                                                                               

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here