NOUA LEGE A DIALOGULUI SOCIAL VA ADUCE MODIFICĂRI IMPORTANTE. OBLIGAȚII NOI PENTRU ANGAJATORI

0
263

O noua lege a dialogului social se află în pregătire, așa că angajatorii, dar și angajații trebuie să se aștepte la noi modificări importante în ceea ce privește legislația muncii.

Conform profit.ro, care a prezentat documentul integral al legii, se anunță anumite schimbări demne de luat în seamă, având în vedere că amenzile și sancțiunile contravenționale prevăzute de Codul Muncii sunt tot mai aspre.

Despre ce modificări este vorba în legea dialogului social?

Vom enunța, pe scurt, cele mai importante schimbări care vor avea loc în curând, daca legea dialogului social intră în vigoare:

– va fi necesar un număr de cel puțin 3 angajați din aceeași unitate, pentru a constitui un sindicat ( acum este nevoie de 15)

angajatorul va avea obligația de a informa angajații cu privire la rapoartele situațiilor financiare din anul precedent. Așadar, angajații au dreptul sa fie la curent cu situația economica a companiei la care lucrează. Salariații pot cere in scris un raport de acest gen, daca angajatorul nu ia inițiativă. Angajații trebuie sa fie informați și consultați cu privire la deciziile care pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în relațiile contractuale sau în raporturile de muncă

– daca nu există un sindicat, angajații vor fi reprezentați de persoane alese chiar de aceștia, din cadrul colectivului unde lucrează.

Reprezentanții angajaților sunt aleși cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al angajaților ( valabil pentru companiile care au cel puțin 10 angajați, dar nu au sindicat).

Vor exista cel mult 3 astfel de reprezentanți, care vor fi stabiliți de comun acord cu angajatorul. Mandatul reprezentanților nu poate fi mai mare de 2 ani. Acești reprezentanți au dreptul de a participa la elaborarea regulamentului intern, precum și la negocierea contractului colectiv de muncă

– proiectul de lege stabilește ca negocierea contractelor colective de muncă se negociază separat pentru unitățile din sistemul bugetar și cele din sistemul privat. În momentul de față, negocierea colectivă este obligatorie doar la nivel de unitate, cu excepția cazului în care unitatea are mai puțin de 21 de angajați.

Proiectul de lege mai propune și ca angajatorul sau organizația patronală să inițieze negocierea colectivă cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de expirarea contractelor colective de munca.

Proiectul de lege propune ca acum ca durata contractului încheiat sa nu fie fi mai mică de 12 luni și mai mare de 48 de luni, cu excepția situației in care contractul colectiv de munca se încheie pe durata realizării unei lucrări determinate.

Va fi posibilă declanșarea conflictului colectiv de muncă și în situația în care nu există contract colectiv de muncă la nivel de unitate.

Acestea sunt doar o serie din modificările propuse de proiectul de lege aflat în pregătire, care va schimba legea dialogului social, conform profit.ro.

Sursa: legislațiamuncii.manager.ro