Consiliul Local Slatina – 7 proiecte în dezbatere

1
240

Marți, 22 mai 2018, are loc ședința Consiliului Local Slatina care are pe ordinea de zi un număr de 7 proiecte de hotărâri care cuprind cele mai diverse domenii de activitate. În principal, consilierii locali vor discuta și aproba printre altele următoarele proiecte de hotărâre: aprobare participare la organizarea editiei a III-a a manifestarii sportive ”Memorialul Eugen Stanciu” si aprobare sume necesare desfasurarii manifestarii mentionate; utilizarea fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, precum și utilizarea sumei constituită în contul aferent cotei de dezvoltare de către operatorul S.C. Compania de apă Olt S.A; acordare mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul”; aprobarea cuantumului ce reprezintă cheltuielile de întreținere în adăpost a câinilor fără stăpân care se adoptă prin forma ,,adoptie la distantă” și încetarea valabilității HCL 221/29.08.2017; schimbarea destinației unei părți din imobilul situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 25, în care a funcționat Colegiul Tehnic ”Ion Mincu”, din spațiu de învatamant, în spațiu necesar desfășurării activității Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public, Direcției Poliția Locală, S.C. Loctrans S.A Slatina, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa și de Canalizare ”Oltul”; darea în administrare a unor spații din imobilul – teren și construcții, situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr.25, către: Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public, Direcția Poliția Locală, S.C. Loctrans S.A Slatina, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa și de Canalizare ”Oltul”.

1 COMENTARIU

  1. Când aveți de gând să reabilitați str. Dinu Lipati, stradă f. circulată pietonal ? Mai faceți Polivalenta. Slatina e o rușine, singura capitală de județ fără polivalentă!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here