Anunt de presă – Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul de investiţii

0
71
ANUNŢ DE PRESA                                         13.04.2018

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul de investiţii

„ÎNFIINŢAREA UNEI UNITĂŢI DE PRODUCŢIE A ROBOŢILOR INDUSTRIALI ÎN CADRUL SC SYSTEM PROG SRL”

Cod SMIS 111663

– proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

S.C. SYSTEM PROG S.R.L., cu sediul în Mun. Bucureşti, str. Sergent David Ilie, nr. 2, Mansardă, cam. 1, România, si Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud -Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 14.03.2018 contractul de finanţare nr. 1408/14.03.2018, în valoare totală de 7.005.843,86 lei, care se estimează că va avea ca rezultat achiziţionarea de echipamente performante şi inovative, eficiente energetic, pentru dezvoltarea activităţii, creşterea numărului de angajaţi, eficientizarea iluminatului în spaţiile de producţie, optimizarea funcţionării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deşeurilor generate, adaptarea echipamentelor pentru accesul şi operarea de către persoane cu dizabilităţi, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilităţi şi angajarea de persoane din categorii defavorizate.

Proiectul, care primeşte finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2

–      „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”, va fi implementat în perioada 01.01.2018 – 29.02.2020, în localitatea Mun. Slatina, str. Varianta Oituz, nr. 19, hala 2, jud. Olt.

Valoarea totală a proiectului este de 7.005.843,86 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 3.857.316,26 lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 3.278.718,82 lei şi Bugetul Naţional

–      578.597,44 lei.

Programul Operaţional Regional 2014-2020 este Program Operaţional finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care îşi propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să îşi poată gestiona în mod eficient resursele şi să îşi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.

 

Date de contact:

S.C. SYSTEM PROG S.R.L.

GAULON SEBASTIEN – REMI
Manager General

Mun. Slatina, str. Varianta Oituz, nr. 19, hala 2, jud. Olt
Tel. 0742 946 361 , e-mail: s.gaulon@system-prog.fr

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here