Consiliul Local Slatina -21 de proiecte în dezbatere

0
433

Azi, are loc ședința Consiliului Local Slatina care are pe ordinea de zi un număr de 21 de proiecte de hotărâri care cuprind cele mai diverse domenii de activitate. În principal, consilierii locali vor discuta și aproba printre altele următoarele proiecte de hotărâre: modificarea tarifelor serviciilor de salubrizare practicate în baza contractului de concesiune nr. 11295/25.08.2010 și a taxei speciale de salubrizare aprobata prin HCL 419/16.12.2015 având ca obiect prestarea serviciilor publice de salubrizare; aprobare Plan urbanistic zonal referitor la „Introducere teren în intravilan şi stabilire zonă funcţională industrială ”, în municipiul Slatina, str. Drăgăneşti, nr. 35.  Ca urmare a cererii adresate de SC PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL, cu sediul în Slatina, str. Drăgăneşti, nr. 35, judeţul Olt, înregistrată la Primăria municipiului Slatina la nr. 2003/09.01.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, cerere pentru extinderea capacității de producție; aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Slatina, club cu diverse ramuri sportive, cele mai importante fiind handbalul, fotbalul și tenisul de masă.

De asemenea în Consiliul local se va aproba participarea orașului Slatina cu suma totală de 298.906 lei la plata cotizațiilor către: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Asociația Municipiilor din România și Asociația Orase Energie România.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here