„Alături de o echipă de profesionişti am reuşit să rezolvăm problemele întâmpinate în activitatea de zi cu zi”

- Interviu cu Florin Diaconescu, șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt

10
454

După aproape cinci ani de când se află la cârma Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Olt, Florin Diaconescu, vorbeşte într-un interviu acordat despre strategia care a dus la eficientizarea activităţii instituţiei, dar și despre sectoarele de activitate unde se manifestă preponderent fenomenul evaziunii fiscale, la nivelul judeţului nostru.

Cât de greu este să coordonezi un judeţ în materie de finanţe publice?

 Administraţia fiscală cuprinde numeroase activităţi de o mare diversitate şi complexitate, dar pe principiul priorităţii obiectivelor, alături de o echipa de profesionişti – funcţionari publici de conducere, precum şi funcţionarii publici de execuţie bine pregatiţi în ceea ce priveşte implementarea şi respectarea legislaţiei în materie fiscală am reuşit să rezolvăm problemele întâmpinate în activitatea de zi cu zi, îndreptându-ne spre o administraţie modernă şi eficientă care să ofere servicii de înaltă calitate contribuabilililor bazată pe încredere şi respect reciproc.

Care este cea mai mare problemă pe care instituţiile din subordinea AJFP le au în colaborarea cu cetăţenii?

La nivelul instituţiei nu există probleme majore în colaborarea cu cetăţenii. Având în vedere că unul dintre obiectivele prioritare ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi implicit ale AJFP Olt, pe lângă creşterea conformării voluntare, reducerea evaziunii fiscale, creşterea eficienţei colectării, îl reprezintă îmbunatăţirea relaţiei cu contribuabilii, întreaga echipă a înţeles şi a sprijinit realizarea acestui obiectiv prin creşterea calităţii serviciilor destinate contribuabililor aplicând un tratament echitabil şi nediscriminatoriu. În acest sens, AJFP Olt a continuat să facă eforturi pentru tot mai buna informare a contribuabililor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor în relaţia cu administraţia fiscală, fiind implementate procese simple şi transparente (implementarea unui nou concept de servicii pentru contribuabili, implementarea sistemului de gestionare a cozilor şi a conceptului de ghiseu unic, dezvoltarea funcţionalităţilor Spaţiului Privat Virtual, publicarea pe site-ul ANAF a circularelor de aplicare a legislaţiei procedural-fiscale etc.), ceea ce a condus la creşterea conformării voluntare şi îmbunătăţirea percepţiei faţă de administraţie.

Reprezintă o pierdere mare trecerea contribuabililor mijlocii la DGRFP Craiova, în ce priveşte colectarea veniturilor?

Trebuie să precizez că începand cu anul 2013, în urma reorganizării ANAF, AJFP Olt funcţionează în cadrul DGRFP Craiova, alături de AJFP Dolj, AJFP Vâlcea, AJFP Gorj şi AJFP Mehedinţi, iar din luna februarie 2016 s-a stabilit competenţa de administrare a contribuabililor mijlocii în sarcina direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, prin administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul acestora . Astfel că, din cadrul AJFP Olt, în baza criteriilor de selecţie, au migrat spre Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul DGRFP Craiova un numar de 178 contribuabili.  Ulterior, în luna ianuarie 2017, au mai migrat spre DGRFP Craiova – Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii un număr de 25 de contribuabili. Referitor la venituri, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii fiind structuri aflate în subordinea DGRFP Craiova, sumele încasate sunt evidenţiate în gradul de realizare a programului de încasari venituri bugetare pe total regiune şi reprezintă venituri la bugetul general consolidat.

Ce aţi reuşit să realizaţi de când sunteţi şef al AJFP Olt?

AJFP Olt a urmat strategia ANAF privind serviciile oferite acordând un rol important reducerii costurilor de conformare ale contribuabililor prin punerea la dispoziţia acestora de servicii la distanţă, respectiv: servicii oferite electronic – asistenţă prin e-mail, asistenţă în probleme de natură tehnică, depunere on-line a declaraţiilor fiscale, spaţiul privat virtual; servicii oferite telefonic – îndrumare şi asistenţă telefonică – Call Center, Telverde, Acces date prin SMS; servicii oferite prin corespondenţă. Dezvoltarea şi extinderea serviciilor la distanţă a fost apreciată datorită beneficiilor pe care le oferă contribuabililor, respectiv evitarea deplasărilor nedorite, economisirea resurselor financiare, reducerea timpului alocat, dar şi accesul 24h/24h la mare parte dintre acestea. S-a pus accent pe acordarea de asistenţă şi îndrumare specializată, prin structurile care au atribuţii în informarea contribuabililor, prin întocmirea de comunicate de presa ori de câte ori apar modificări ale legislaţiei fiscale, care sunt trimise spre publicare atât în presa locală, dar şi postate pe site-ul DGRFP Craiova. Totodată tendinţa de îmbunătăţire a percepţiei contribuabililor faţă de activitatea instituţiei a avut la bază şi întâlnirile organizate cu contribuabilii la care au fost prezentate noutăţile legislative, întâlniri în cadrul cărora contribuabilii primesc răspuns la întrebările adresate. Un alt serviciu important care conduce la eficientizarea activitaţilor instituţionale, îmbunătaţirea activitaţilor de administrare şi vine în sprijinul cetăţenilor, care nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze la sediul organului fiscal pentru obţinerea documentelor fiscale necesare şi la unitaţile administrativ-teritoriale/instituţii publice, dupa caz, pentru depunerea acestora, este utilizarea sistemului informatic PatrimVen. Utilizarea de către autorităţile şi instituţiile publice a sistemului informatic PatrimVen se face în baza unui protocol de aderare care include lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului informatic, precum şi descrierea interfeţelor de acces la acesta. Se asigură accesul electronic la informaţiile necesare desfăşurării activităţilor specifice, cum sunt informaţii referitoare la conturile bancare, contribuţii de asigurări sociale, informaţii despre veniturile lunare sau anuale ale contribuabililor, adeverinţe de venit, certificate de atestare fiscală, bunuri, extragerea datelor referitoare la situaţia fiscală a contribuabililor sau datelor referitoare la situaţia financiară. Totodată, trebuie să menţionez că prin aplicarea măsurilor de îmbunătăţire a administrării creanţelor fiscale şi a comportamentului fiscal al contribuabililor, AJFP Olt a realizat planul de colectare a veniturilor bugetare repartizat de ANAF pe judeţul Olt.

Care sunt categoriile de contribuabili cu cele mai mari probleme legate de evaziunea fiscală şi care sunt sectoarele cu probleme?

Cele mai mari probleme legate de evaziunea fiscală au fost identificate la operatorii econimici care îşi desfaşoară activitatea în domeniul intermedierilor în comerţul cu produse diverse, în domeniul construcţiilor precum şi în activitatea de colectare a materialelor reciclate.

Credeţi că odată cu legarea caselor de marcat la serverul ANAF o parte din acest fenomen o să dispară?

Referitor la utilizarea caselor de marcat, având în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgenţă a fraudei fiscale, a asigurării unei mai bune monitorizări a activităţii operatorilor economici care desfăsoară livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii, direct către populaţie şi pentru creşterea gradului de încredere a populaţiei în corecta utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale de către operatorii economici, precum şi în colectarea corectă de către organele fiscale de specialitate a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat,  au fost aduse mai multe modificări şi completări  OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. În acest sens, la nivelul ANAF se întocmeşte în formă electronică un registru naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, supravegherea şi monitorizarea aparatelor de marcat electronice fiscale fiind realizată de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În vederea realizării supravegherii şi monitorizării aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici au obligaţia de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 1 noiembrie 2018. Controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către structurile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele sale subordonate, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, respectiv al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi de către structurile competente din cadrul Inspectoratului General al Poliţei Române şi organele sale subordonate. Potrivit prevederilor Codului de procedură fiscala controlul operativ şi inopinat se efectuează de către inspectorii antifraudă.

Fiscul are în acest moment datorii către contribuabili sau către alte instituţii?

  În ceea ce priveste datoriile către contribuabili, potrivit prevederilor articolului 168 din Legea numărul 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, se restituie la cerere, contribuabilului orice sumă plătita şi încasată fară a fi datorată. La nivelul AJFP Olt nu există datorii în afara celor aflate în termenul legal de soluţionare.

Factorul politic a avut vreo imixtiune în activitatea instituţiei. Au existat vreodată presiuni politice?

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt urmează misiunea asumată de ANAF, respectiv, de a colecta şi gestiona eficace şi eficient impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte sume datorate, pentru a asigura resursele necesare finanţării cheltuielilor publice. Totodată trebuie să aplicăm politicile și reglementările în domeniul fiscal trasate de ANAF, factorul politic neavând nici o imixtiune  asupra activităţii desfăşurate.

Ilie Bîzoi

10 COMENTARII

 1. Cauți un împrumut? Tu esti locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Garantiile creditelor acorda imprumuturi companiilor si persoanelor fizice la o rata a dobanzii scazuta si accesibila de 2%. Pentru toți angajații sau personalul, vă rugăm să ne contactați imediat pentru asistență financiară imediată sau să vă concentrați, suntem mândri de angajamentul nostru față de clienții noștri; Desigur, împrumuturi personale, împrumuturi auto, afaceri / împrumut de investiții, împrumut pe termen scurt pentru a începe să te gândești la obținerea unui împrumut? Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă începe propria afacere? Ești în datorii? Aceasta este șansa dvs. de a vă îndeplini dorința, acordăm împrumuturi personale, împrumuturi de afaceri și împrumuturi corporative și orice tip de împrumut, vă rugăm să ne contactați prin e-mail prin intermediul
  (Loanageorge@gmail.com)

   APPLICATION DATA
  1) Numele complet:
  2) Țara:
  3) Adresa:
  4) Stat:
  5) Sex:
  6) Starea civilă:
  7) Ocupatia:
  8) Număr de telefon:
  9) Poziția curentă în locul locului de muncă:
  10) Venit lunar:
  11) Suma imprumutului necesar:
  12) Durata împrumutului:
  13) Scopul împrumutului:
  14) Religia:
  15) Ați aplicat înainte:
  16) Data nașterii:
  Mulțumiri,

 2. Suntem o organiza?ie cre?tina creata pentru a ajuta oamenii care au nevoie de ajutor, cum ar fi asisten?a financiara. Deci, daca va confrunta?i cu dificulta?i financiare sau ave?i probleme financiare ?i ave?i nevoie de bani pentru a va începe propria afacere sau ave?i nevoie de un împrumut pentru a plati datoria sau pentru a plati din contul dvs. la începutul unei în?elegeri bune sau daca va lupta?i Ob?ine?i împrumuturi de la bancile na?ionale, contacta?i-ne astazi, e-mail: garciajsacramento@gmail.com pentru Biblie spune: „Luca 11:10 oricine cere, prime?te, cel care cauta, gase?te ?i celui care bate, u?a se va deschide. Nu pierde?i aceasta ocazie, pentru ca Isus este acela?i ieri astazi ?i pentru totdeauna mai mult. Te rog, pentru Dumnezeu serios ?i de teama de oameni

 3. Bună ziua, sunt doctorul Harry Carlos, creditor privat de împrumut, dau împrumut celor care au nevoie de împrumut și Cei care doresc să înceapă o afacere nouă. Dau împrumuturi personale, împrumuturi de afaceri, împrumuturi pentru studenți, credite pentru companii și Toate tipurile de împrumuturi, în rata interesată de 2% contact astăzi la: harryloanfirm56@gmail.com

  LEGIMATE LOAN LOAN

 4. Buna,
  Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă plăti datoriile sau aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva afacerea? Aveți nevoie de un împrumut de consolidare sau de un credit ipotecar? Ați fost respins de bănci și de alte instituții financiare? Nu căutați mai mult pentru că vă aducem o oportunitate de schimbare a vieții, suntem aici pentru a vă face toate problemele financiare un lucru din trecut! Acordăm împrumut companiilor, entităților private și persoanelor fizice cu dobândă redusă și rate accesibile de 2%. Ne puteți contacta prin e-mail: (ivanaluka04@gmail.com)
  Mulțumiri

 5. Aveți nevoie de împrumuturi pentru proiecte, investiții, împrumuturi personale, împrumuturi pentru afaceri, credite pentru locuințe, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare și împrumuturi pentru diverse proiecte? pentru cei care doresc să obțină un împrumut de la compania noastră ar trebui să ne contactați astăzi la (ibahimsayi@gmail.com) și să vă împrumutați astăzi.

 6. Cum îmi reface scorul meu de credit

  Salutare tuturor! numele meu este Laurel Dawalt din România, scriu acest articol pentru a spune lumii despre modul în care Odeth Gift Investments Limited mi-a restabilit scorul meu de credit, acordându-mi o sumă de împrumut de 34.000 de euro și mi-am luat sarcina să anunț publicul larg și să spun o mare mulțumire d-lui John Martin Dyson, pentru că prin ajutorul lui scorul meu de credit este restabilit și sunt fericit pentru că în ultimii 3 ani am avut un credit foarte rău, dar complet restaurat acum. Vă sfătuiesc pe toți care au nevoie de un împrumut pentru a le contacta prin e-mail: (Odethgiftloanfinance@outlook.com) sau whatsapp +2349079785567

 7. Buna tuturor,

  Sunt un creditor privat, ofer un împrumut la 2% aceasta este o companie legitimă cu onoare și diferență suntem gata să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o oferiți noi oferim toate tipurile de împrumut, deci dacă sunteți interesat de această ofertă de împrumut contactați-ne prin e-mail: (anggadiman1@gmail.com)

  Furnizați, de asemenea, detaliile următoare pentru a putea continua imediat cu împrumutul.

  Nume:
  Suma necesară:
  Durata: un
  țară:
  Scopul împrumutului:
  Venit lunar:
  Numar de telefon:

  Contactați-ne cu detaliile de mai sus pe adresa noastră de email: anggadiman1@gmail.com

  Vă privește cu toții.

 8. Economisiți bani în căutarea unui împrumut de afaceri sau împrumut de investiții pentru un împrumut rapid și convenabil pentru a plăti facturile și a căuta finanțare pentru a vă crea propriile proiecte de afaceri pe cea mai ieftină rată a dobânzii de 2%. contactați-ne astăzi, prin: unicreditloantransferplc@gmail.com sau Ce este numărul aplicației +1 (845) 731 5341

 9. Eu sunt doamna Christy Walton de finanțe Am acorda împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii rezonabilă doar pentru a ajuta pe cei care au nevoie de orice probleme financiare etc, dacă sunteți interesat puteți ajunge la noi pe acest e-mail: (christywalton355@gmail.com) Ai încerca să obțină vreun fel de împrumut? Aplicați acum la doamna Christy Walton Finance/Do you need a loan if yes email us at : christywalton355@gmail.com

 10. Bună ziua, eu sunt numele de berry și sunt un om foarte simplu. Lucrez într-o companie numită aseiamicrofanance, în această companie oferim împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte scăzută de 3%. Noi oferim tot felul de împrumuturi de care aveți nevoie. Avem nevoie doar de solicitanți serioși, deci nu veniți aici și jucați cu afacerea noastră. Nu ezitați să ne contactați astăzi prin adresa noastră de e-mail Mai jos: Email: aseiamicrofanance@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here